Na Fakulte riadenia informatiky prebehla, s podporou Alumni FRI, komplexná rekonštrukcia laboratórií RB301, RB302 a RB303, katedry informačných sietí. Predmetom modernizácie boli podlahy, stierky, podhľady, osvetlenie, dátová a silová infraštruktúra, pre podporu vzdelávania, vedy, výskumu a našej budúcnosti.