Aj v tomto roku sa môžete rozhodnúť darovať 2 % asignačnej dane občianskemu združeniu ALUMNI FRI. Našim cieľom je vytvoriť komunitu a spájať absolventov Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. Čím nielenže budujeme spoluprácu medzi absolventmi a fakultou, ale upevňujeme spomienky a vzájomné vzťahy medzi členmi občianskeho združenia.

Prečo by ste nám mali venovať 2% z vašej zaplatenej dane? Čo nám môže prijatý dar uskutočniť?

Táto veľká pomoc vo výške 2% z Vašej zaplatenej dane predstavuje povzbudenie do našej ďalšej činnosti spájania a združovania absolventov a priateľov fakulty. Vytvorenie komunity predstavuje pre nás záväzok poskytovať naším členom informácie o dianí na fakulte, vytvárať priestor pre podporu a rozvoj vedy a výskumu, organizovať rôzne sociálno-kultúrne podujatia a iné rovnako významné aktivity, v zmysle spoločného poslania s našimi členmi pre podporu vzdelávania a našej budúcnosti.


Ako postupovať pri darovaní 2% zo zaplatenej dane a údaje o určenej právnickej osobe, nájdete tu.


Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane nájdete tu.


Za ALUMNI FRI si Vám dovoľujeme poďakovať za Váš dar formou 2% odvedenej dane.

Ďakujeme!