Dňa 14. 4. 2020 sa uskutoční na FRI prednáška z praxe na tému – Cesta udržateľného piva: Zodpovedné podnikanie spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko. Prednášku bude viesť Slavomíra Molnárová.