Martin Strigač študoval na FRI v rokoch 1998-2003, odbor Informačné a riadiace systémy. Štátnu skúšku absolvoval z predmetov Informačné a riadiace systémy (IRS), Programové vybavenie IRS, Modelovanie a optimalizácia a v diplomovej práci sa venoval návrhu a implementácii dátových štruktúr integrovaného vývojového prostredia v jazyku C#.

V súčasnosti Martin pôsobí ako CEO spoločnosti Sygic od januára 2018. Do Sygicu prišiel v roku 2015 na pozíciu Vice President Enterprise Solutions z medzinárodnej softvérovej spoločnosti Asseco Central Europe, kde pôsobil vo vrcholovom manažmente a v dozorných radách jej dcérskych spoločností. Programovaniu sa venoval už od detstva a po štúdiu riadenia a informačných technológií na Žilinskej univerzite, získaval softwarové aj manažérske skúsenosti v spoločnostiach na Slovensku aj v zahraničí. Je držiteľom niekoľkých celosvetovo uznávaných manažérskych a odborných certifikátov.

Prečo ste sa rozhodli pre štúdium na FRI?

Mám vyštudovanú ekonomickú strednú školu, popri ktorej som sa venoval programovaniu a FRI ako jediná fakulta v tom čase kombinovala štúdium programovania na kvalitnej úrovni a manažmentu, resp. manažérskych zručností. Cítil som, že okrem programovania, ktoré bolo mojim hobby už od detstva sa chcem venovať aj manažovaniu, príp. ma lákalo rozbehnutie vlastného biznisu (ku ktorému som sa do dnes nedostal 🙂 ). V tom čase ešte nebolo jednoduché študovať v zahraničí a ŽU FRI mala v našom regióne dobrú reputáciu.

Ako vnímate štúdium na FRI vzhľadom na Vaše očakávania?

Štúdium splnilo moje očakávania, myslím, že bolo v tom čase dostatočne náročné, aby sa nedalo absolvovať iba “za účasť”, ale vzhľadom na unikátny kreditný systém kombinovaný s bodovým systémom som dokázal už od tretieho ročníka popri štúdiu pracovať ako programátor na skrátený úväzok (vtedy ešte nebol bakalársky stupeň povinný, t. j. študoval som 5 ročný inžiniersky systém). Práve odborná práca popri štúdiu mi skvelo dopĺňala všeobecný rozhľad a aplikovanie vedomostí do praxe. Veľmi dobré spomienky mám aj na možnosť už od tretieho ročníka si prakticky zostaviť rozvrh a študijný program podľa môjho uváženia (minimum povinných predmetov čo oceňujem).

Vyjadrite, ako Vás pripravilo štúdium na FRI na Vašu profesionálnu kariéru?

Štúdium na FRI ma obohatilo o všeobecný rozhľad, vnímanie súvislostí v širšom kontexte a aj z teoretickej roviny. Myslím, že ak by som školu neabsolvoval, predpokladám, že by som sa venoval aj tak programovaniu, ale nedokázal by som tak odborne a s nadhľadom posudzovať architektúru IS, detaily optimálneho programovania, efektivitu OOP a pod. Do niektorých najmä teoretických štúdií sa človek v praxi už neprinúti, taktiež si myslím, že medzi životom na strednej škole a pracovnou kariérou je predsa len zásadný skok v adaptovaní sa na pracovný režim, fokus na prácu, dokončovanie úloh, svedomitosť, zvyk na odmenu za dobre vykonanú prácu a opačne “trest” za neúspech.

Popíšte, ako ste vnímali prechod od študentského prostredia FRI do pracovného prostredia.

Vzhľadom na to, že som popri štúdiu pracoval, bol prechod plynulý a de-facto sa štúdium prelínalo s pracovným prostredím.

Je možné porovnať študentský život na FRI s Vaším súčasným pracovným životom?

Asi ani nie, predsa len nejde iba o študentský vs pracovný život, ale aj o zmeny v súkromí – rodina, deti, zabezpečenie bývania a pod. Ale každá životná etapa je svojim spôsobom krásna a som rád, že som mal možnosť ju prežiť.

Ak by ste sa mohli znova rozhodnúť, išli by ste znova študovať na FRI?

Áno.

Odporučili by ste štúdium na FRI ďalším generáciám?

Určite áno ak majú záujem o informačné technológie a špeciálne software a manažment či podnikanie.

Ako vnímate perspektívu absolventov FRI pre Váš podnik?

Absolventi FRI sú pre nás zaujímaví, aj keď kriticky musím priznať, že všeobecná úroveň a rozhľad absolventov rokmi klesá. Česť výnimkám.

Aké odporúčania by ste dali súčasným aj budúcim študentom FRI.

Nebrať štúdium ako cieľ k diplomu, ale prostriedok na nadobudnutie základu do profesionálneho života, na získanie informácií, všeobecného prehľadu. Toľko času a také podmienky na štúdium už v živote pravdepodobne nebudete mať, takže to treba využiť s rozumom. V živote môžete stratiť veľa, ale to čo sa naučíte vám nikto nevezme. A stále si myslím, že so správnym prístupom sa popri tom dá zažiť kopec srandy a nezabudnuteľných študentských zážitkov.

Popíšte prosím víziu Vášho budúceho rozvoja kariéry a osobnosti.

Zásadne neplánujem zmeny a ďalší postup, väčšinou to prichádza samé.

Sledujete naďalej život na FRI?

Musím sa priznať, že som dlhšie obdobie dianie nesledoval, ale aj tento rozhovor dokazuje, že to chcem zmeniť.

Ďakujeme za rozhovor a dúfame, že bude prínosom a inšpiráciou pre ďalšie generácie študentov pre podporu vzdelávania, vedy, výskumu a našej budúcnosti. 🙂