Tomáš absolvoval FRI v študijnom odbore Manažment v rokoch 2006 – 2011. Popri štúdiu sa venoval aj študentskej organizácií AIESEC a dva mesiace strávil na výmennom/študijnom pobyte v Turecku. Tomáš je veľmi aktívny typ človeka, ktorý sa nebál práce ani popri škole. Viac ako dva roky pôsobil vo vedecko-technologickom parku Žilina ako konzultant pre mladých podnikateľov. Práve tu načerpal mnoho skúseností, ktoré neskôr zúročil v projekte TrashOut a následne vo vlastnej firme GoodRequest, ktorá sa orientuje na vývoj mobilných a webových riešení.

 

Čo ti dalo štúdium na FRI?

Na vysokoškolské štúdium na FRI vždy rád spomínam. Myslím si, že je pre mladého človeka správne, keď ide na vysokú školu, pretože ho to naučí spôsobu myslenia, systému práce, samostatnosti a celkovo sa „oťuká“.
A čo dalo štúdium na FRI mne? Nie je jednoduché na to odpovedať ale keby som to mal zhrnúť sám za seba, môžem povedať, že ide práve o systém práce, o pristúp k informáciám, ich spracovaniu/triedeniu a rozhodovaniu sa. Čiže aj systém myslenia a zhodnocovania informácií, ktoré máme dostupné. To si myslím, že je v manažmente veľmi dôležité. A v súčasnosti z pohľadu firmy môžem povedať, že máme množstvo informácií, ale je potrebné vedieť s nimi efektívne pracovať – tzn. aké systémy zvolíme, akých ľudí potrebujeme, čo a ako to chceme dosiahnuť…
Určite pozitívne hodnotím aj odbor, ktorý som si zvolil. Ide o všeobecný manažment, ktorý sa orientuje na ľudské zdroje, financie, informatiku, marketing, logistiku, projektový manažment, atď., čiže má široký záber a ja zo svojej pozície zhodnocujem poznatky z každej jednej oblasti manažmentu.

Čo považuješ za najväčší prínos/najväčšie prínosy štúdia na FRI?

Ako som už spomenul, ide určite o odbor a jednotlivé znalosti z predmetov. Sám za seba môžem povedať, že v tej chvíli, keď som napr. sedel na financiách mi veľa vecí prišlo zbytočných a nechcelo sa mi ich robiť. Ale z odstupom času môžem povedať, že z týchto informácií čerpám dodnes. Človek asi musí trošku dozrieť, aby si uvedomil niektoré veci/súvislosti.
Ale asi za najväčší prínos môjho štúdia hodnotím kontakty, ktoré som tam nazbieral. Dodnes spolupracujeme s FRI na rôznych predmetoch, zapájame sa do výučby a podporujeme akcie na FRI. Ale nejde len o kontakty na FRI – spolužiaci, učitelia ale celkovo komunita na ŽU. Existuje množstvo organizácií, do ktorých sa môžu študenti zapojiť a pomáhajú im pri rozvoji ich osobnosti. Ja som bol členom AIESEC-u, kde som viedol ľudí, skúšal si svoje manažérske schopnosti, stretával sa s mnohými zahraničnými študentmi, organizoval som podujatia a pod.
A určite sa mi páčila (neviem, či možno hovoriť o prínose) voľnosť, v tom zmysle, že študent pokiaľ je šikovný, dokáže popri štúdiu aj pracovať. A ideálne ak nájde prácu v odbore, prípadne v oblasti, ktorej sa chce v budúcnosti venovať. Ja som takto začal pracovať vo vedecko-technologickom parku Žilina a myslím, že aj to mi pomohlo zdokonaliť sa v komunikačných zručnostiach, systéme práce a opäť som sa stretával s množstvom zaujímavých ľudí a zbieral kontakty. Bez nich by som nebol tam, kde som.

Čo by si odporučil študentom?

Odporučil by som im aby ten čas na FRI nepremárnili. Určite študentský život k vysokej škole patrí a bez neho si to ani ja neviem predstaviť 🙂 Ale určite je dôležité aby našli sami seba, čo ich baví a makali na sebe. Nie je potrebné aby boli „A“čkari ale aby boli dobrí v tom, čo ich baví. Rast, ktorý za celých 5 rokov absolvujú už nikdy (teda u väčšiny) nebude taký progresívny, nakoľko po nástupe do práce spadnú do rutiny, založia si rodiny a pod.
A určite je dôležité cestovanie a jazyky. Takže sa nebojte využiť možnosti ŽU a vycestujte, spoznávajte nových ľudí a inšpirujte sa. Dá vám to oveľa viac ako si myslíte.

Čo plánuješ do budúcnosti? / Ako vidíš budúcnosť?

Moja budúcnosť je GoodRequest, je to moja srdcovka. Ako zvyknem hovoriť, že po synovi a manželke je to tretia najdôležitejšia vec pre mňa. A musím povedať, že aj ja sa stále učím a snažím sa veci robiť lepšie – či už sa to týka vedenia, komunikácia, zdokonaľovania procesov… Človek sa učí celý život 🙂
Ďalej si veľmi želám aby sa nám (GoodRequestu) darilo minimálne tak dobre ako doteraz. Chceme preraziť na nové trhy, dostať sa k lepším projektom a celé si to chceme užiť. Veď GoodRequest nie je len firma, ale je to skupina super ľudí, ktorí tvoria jednu veľkú rodinu.