Dňa 18. 4. 2018 sa uskutočnia na FRI prednáška z praxe na tému Power BI a jeho využitie v praxi. Prednášku bude viesť Boris Grešák, ktorý pôsobí ako aplikačno-technologický konzultant spoločnosti Autocont SK a. s.