Pohľad Globesy s.r.o. na absolventov FRI v praxi

Home/FRI4Business/Pohľad Globesy s.r.o. na absolventov FRI v praxi

Pohľad Globesy s.r.o. na absolventov FRI v praxi

Spoločnosť pôsobí na trhu už viac ako 15 rokov v oblasti konzultačných a vývojárskych služieb pre rodinu softvérových riešení SAP. Rovnako dlho sa venuje aj oblasti riadenia ľudských zdrojov prostredníctvom aplikačných oblastí SAP HR / HCM (Human Capital Management). Rieši spolu so zákazníkmi rozvoj oblastí, ako napríklad oblasť personalistiky, miezd a organizačného manažmentu, vzdelávania, náboru, hodnotenia, ale aj špeciálne požiadavky zákazníka, či už prostredníctvom technológii ABAP, Java, UI5 a podobne.

Na ich základoch dnes stojí spoločnosť s pobočkami v Žiline a Bratislave, ktorá má na konte viac ako 50 implementačných projektov, vyše 50 000 koncových užívateľov využíva ich portálové riešenia a hlavne, má kolektív nadšencov, ktorých táto práca baví.

Skúsenosti spoločnosti spolu so znalosťou najmodernejších technológií a ľudským prístupom ju posunuli na špičku medzi implementačnými firmami a softvérové riešenia dnes dodávakú automobilkám, bankám, utilitným spoločnostiam, subjektom v štátnej správe ako aj telekomunikačným operátorom.

Uveďte predpoklady na Vašich potenciálnych zamestnancov.

Základom každej pozície u nás je chuť sa neustále vzdelávať. Predpoklady sa líšia v závislosti od toho, na ktorú pracovnú pozíciu sa potenciálny zamestnanec dostane. Niekto radšej riadi ľudí, iný sa cíti dobre v roli špecialistu, niekto je dobrý radca, iný analytik, či architekt IT aplikácií. Vyššia miera kreativity je zase predpokladom pre prácu pri nových aplikáciách, ktoré sa intenzívnejšie spájajú s tým, aby pre ne našli vhodné nástroje pre presadenie sa v digitálnom svete. Vítané sú tiež technické znalosti programovacích jazykov, či pokročilá práca s excelom. Pri realizácii práce je potrebné vedieť rýchlo nájsť tie správne informácie, zorganizovať si prácu a dokázať obratne komunikovať v prospech tímu. Veľkou výhodou je komunikácia v cudzom jazyku. Angličtina je u nás síce preferovaná, no zamestnanci sa nestratia ani s nemčinou. Schopnosť spracovať informácie s využitím prezentačných nástrojov je tiež súčasťou odovzdávania znalosti členom tímu. Pri niektorých pozíciách je tiež užitočné vedieť sa pozrieť na činnosti a rozhodnutia sedliackym rozumom.

Zamestnávate absolventov FRI?

Áno.

Absolventi ktorých študijných odborov sú pre Vašu spoločnosť zaujímaví?
  1. Informatika – významne
  2. Informačný manažment / manažment – významne
  3. Počítačové inžinierstvo – málo
Máte momentálne voľné pracovné pozície, ktoré by boli vhodné pre absolventov FRI?

Áno. Momentálne rozširujeme HR/HCM tím a hľadáme SAP HR /HCM konzultantov. Hľadáme do kolektívu aj ďalších projektových manažérov, v súvislosti s uvedením vlastného cloud produktu na trh otvorená pozícia na digitálny marketing

Plánujete mať v budúcnosti voľné pracovné pozície, ktoré by boli vhodné pre absolventov FRI?

Áno

Koľko zamestnávate absolventov FRI?

Približne 60%, 50 ľudí

Prečo sú pre Vás zaujímaví práve absolventi FRI?

Je to generácia ľudí, ktorým patrí svet. Majú rozhľad, učia sa jazyky, sledujú nové trendy. Vedia byť dynamickí. Zároveň je FRI jednou z hlavných možností v Žilinskom kraji, kde môžeme hľadať potenciálnych zamestnancov, ktorí spĺňajú naše predpoklady.

Aké pozície najčastejšie obsadzujete absolventmi FRI?

V minulosti to boli prevažne vývojárske a konzultačné pozície. Dnes ideme ďalej. Potrebujeme viac ľudí, ktorí sú ochotní viesť tímy, sledujú moderné metódy predaja a marketingu cez internet, vedia jazyky. Chcú brať na seba zodpovednosť. Neboja sa riadiť prácu.

Vyjadrite, ako vnímate pripravenosť absolventov FRI pre prax/Váš biznis.

Uchádzači o prácu majú základné znalosti programovacích jazykov, tieto vedia využívať pri algoritmizácií. Vedia sa dobre predať. Po skončení školy, ale nie sú pripravení pre prax (ak už počas štúdia nemali kontakt s praxou). Niektoré moderné technológie uplatňované hlavne pri veľkých riešeniach nepoznajú. Pri porovnaní s bratislavskými IT fakultami nám vychádzajú absolventi FRI ako tí s menším prehľadom a orientáciou v IT. Štandardná doba procesu zaučenia trvá minimálne 3 až 6 mesiacov na splnenie základných úloh. Niekedy, a to hlavne pri kombinácii technickej zručnosti, ako aj biznis zručnosti je táto doba oveľa dlhšia. Často chýba vlastné vyzretie osobnosti. Je badať, že dlhú dobu žijú v umelom prostredí.

Ďakujeme za rozhovor a dúfame, že bude prínosom a inšpiráciou pre ďalšie generácie študentov pre podporu vzdelávania, vedy, výskumu a našej budúcnosti. 🙂

By |3 jún, 2018|
ALUMNI FRI Your text that should be in different languages
Prihláste sa na odber aktuálnych noviniek z Fakulty riadenia a informatiky!