Jún (2018) bol na Fakulte riadenia a informatiky sprevádzaný štátnymi záverečnými a prijímacími skúškami. Aj v tomto mesiaci sa tu však udialo niekoľko zaujímavých akcií, medzi ktoré patria nasledovné:
  • Prednáška na tému „Remote sensing“ sa uskutočnila 7. júna pod vedením štipendistky Národného štipendijného programu Slovenskej republiky pani Iryny O. Piestovej, ktorá prišla na fakultu na dvojmesačný, výskumný pobyt. Viac informácií je možné sledovať tu.
  • Dňa 9. júna podpísala fakulta memorandum o porozumení so spoločnosťou IBM. Podpísanie memoranda umožní študentom a zamestnancom prístup k viacerým softvérovým riešeniam spoločnosti IBM, možnosť absolvovať zaujímavé stáže a certifikáciu za zvýhodnených finančných podmienok. Viac informácií je možné sledovať tu.
  • Workshop ŠTUDUJ BUDÚCNOSŤ NA FRI prebiehal na fakulte od 12. do 14. júna. Vrámci spomínaného workshopu sa študenti strednej školy mohli dozvedieť viac o fungovaní 3D tlače a virtuálnej reality. Viac informácií o workshope je možné sledovať tu.
  • 12. júna mali doktorandi z Fakulty riadenia a informatiky možnosť zúčastniť sa podujatia „Kariérny deň pre doktorandov a mladých výskumných pracovníkov“. V rámci podujatia sa doktorandi mohli dozvedieť, kde hľadať nové kariérne príležitosti a ako správne využiť možnosti medzinárodnej mobility. Viac informácií o podujatí je možné sledovať tu.
  • Verejné zasadnutia Akademického senátu Fakulty riadenia a informatiky sa uskutočnilo 22. júna. Na zasadnutí senát prerokovával nové predmety a nový študijný program, ktoré by fakulta mohla v budúcnosti zaradiť do výučby. Viac informácií je možné sledovať tu.

Zároveň sa v júny 2018 rozrástla aj výstava Okamihy študentského života na FRI, ktorá skrášľuje priestory fakulty. Zástupcovia fakulty sa tiež zúčastnili na udalosti FUTURIKON 2018, ktorý navštívilo viac ako 1 000 žiakov základných a stredných škôl.

Všetkým absolventom Fakulty riadenia a informatiky prajeme len to najlepšie v nadchádzajúcom pracovnom živote a tešíme sa na prípadnú spoluprácu pre podporu vzdelávania, vedy, výskumu a našej budúcnosti. ?