Marec (2018) bol na Fakulte riadenia a informatiky mesiacom plným pozvaných, odborných prednášok ako z praxe tak aj z akademického prostredia. V rámci daného mesiaca mali študenti a zamestnanci fakulty možnosť zúčastniť sa na týchto prednáškach a množstve iných podujatí:
 • IT tábor „internet vecí zábavnou formou“, ktorý bol realizovaný od 5. do 9. marca na FRI s účasťou 85 šikovných stredoškolákov z celého Slovenska. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Jarný ONLINE Deň otvorených dverí FRI 2018, prebehol 7. marca na FRI a ponúkal možnosť záujemcom o štúdium pohovoriť si online o všetkom ohľadom štúdia na FRI. Viac info o tomto podujatí je možné sledovať tu.
 • Prednáška na tému „Zo Slovenska do celého sveta“ prebehla pod vedením CEO Sygic – Martinom Strigačom. Viac informácií o prednáške je možné sledovať tu.
 • Prezentácie partnerskej fakulty FOI Varaždín, Chorvátsko. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Prezentačné dni doktorandov v rámci predmetu Projekt 5, kde prezentovali študenti tretieho ročníka doktorandského štúdia výsledky svojej práce.
 • Prednáška prof. Alexandra Nedzveda z Bieloruska na témy A Flexible Suite of Software Tools for Medical Image Analysis a Artificial Intelligence and Data Mining. Prednáška prebehla 22. marca 2018.
 • Podujatie „Veda v meste“ na FRI, na ktorom bolo na FRI privítaných viac ako 300 žiakov základných a stredných škôl, ktorých zaujala oblasť IT. Viac o podujatí je možné sledovať tu.
 • Pozvané prednášky na predmetoch Inovačný manažment, Sociológia, Marketing, ktoré viedol Dr. Alexandros Kakouris z University of Peloponnese & Hellenic Open University (Grécko). Témy prednášok je možné sledovať tu.
 • Prednáška Ekonomické znalosti pre informatika, ktoré viedli Milan Smieško – Accenture a Marek Moťovský – GlobalLogic. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Odborná prednáška spoločnosti Siemens s ukážkou Spring Boot a SOAP na systémoch a aplikáciách, ktoré spoločnosť vyvíja. Prednáška sa uskutočnila 23. 3. 2018. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Projekt FRIskill, v rámci ktorého odovzdali zástupcovia Fakulty riadenia a informatiky a spoločnosti GlobalLogic osvedčenia VIP:it absolventom spoločného projektu „FRIskill: Knowledge Base Management System“, ktorý sa vyvíja v rámci projektovej výučby na inžinierskom stupni štúdia. Viac informácií o projekte je možné sledovať tu.
 • Olympiáda Mladý účtovník 2018 – krajské kolo, ktoré bolo spoluorganizované na FRI so spoločnosťou KROS. Viac informácií je možné sledovať tu.

V rámci podpory vzdelávania, vedy, výskumu, sociálnej integrácie a interakcie v rámci FRI, majú študenti a zamestnanci tiež možnosť participovať na ďalších plánovaných podujatiach:
 • Prezentácia Katedry elektronického obchodu z Belehradu, ktorá sa uskutoční 4. 4. 2018 v rámci učiteľskej mobility Erasmus+. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Prednáška Scheidt&Bachmann o technológiach JSF a Angular, ktorá sa uskutoční 6. 4. 2018 pod vedením Ing. Miroslava Ivaniša zo spoločnosti Scheidt&Bachmann. Viac informácií o prednáške je možné sledovať tu.
 • Modern web development in JAVA, prednáška nórskeho Java developera Hansa Christiana Granuma o procese vývoja softvéru od myšlienky až po finálne riešenie. Prednáška sa bude konať 13. 4. 2018. Viac informácií je možné sledovať tu.
 • Exkurzia do podniku Scheidt&Bachmann – Mönchengladbach, Nemecko 2018 sa uskutoční 3. až 6. 5. 2018. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 16. 4. 2018. Viac informácií o podujatí a prihláške je možné sledovať tu.
 • Fakultný výstup na Minčol, tradičné podujatie, ktoré oslavuje 28. výročie sa uskutoční 5. 5 až 8. 5. 2018. Viac informácií o podujatí je možné sledovať tu.

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností udelil Striebornú medailu ZSVTS zamestnancovi FRI doc. Ing. Petrovi Mártonovi, PhD. za činnosť v rámci Spoločnosti dopravy SVTS. Pánovi Mártonovi blahoželáme a prajeme mu veľa ďalších úspechov.

Marec (2018) bol plný zaujímavých podujatí, ktoré zamestnancom a študentom FRI priniesli množstvo nových poznatkov nápadov a kontaktov. Tešíme sa, aké ďalšie bohaté podujatia budú realizované v nasledujúcom mesiaci pre podporu vzdelávania, vedy, výskumu a našej budúcnosti. 🙂