Ostatné práce

Home/Partnerstvo/Ostatné práce

Semestrálne práce a zadania na predmety: Je možné zadať témy semestrálnych prác na jednotlivé predmety v bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia. Na vypracovaní sa podieľajú študenti podľa pravidiel v danom predmete: jednotlivec, skupina 2-4 študentov, celá študijná skupina (cca 20). Práce je vhodné zadať do konca septembra daného kalendárneho roka.

ALUMNI FRI Your text that should be in different languages
Prihláste sa na odber aktuálnych noviniek z Fakulty riadenia a informatiky!