Nadácia KIA podporuje vzdelávanie

Home/FRI4Business/Nadácia KIA podporuje vzdelávanie

Nadácia KIA podporuje vzdelávanie

Nadácia KIA podporuje vzdelávanie na Katedre manažérskych teórií prostredníctvom aktívnej účasti v projektovej výučbe (Spoločensky zodpovedné podnikanie a filantropia (2017)) a podporou projektu Vnímanie pôsobenia Nadácie KIA a filantropie v Žilinskom kraji. V rámci tohto projektu sa realizuje aj prieskum vnímania spoločenskej zodpovednosti a filantropie v Žilinskom kraji.


Vyjadrite svoj názor v dotazníkoch a pomôžte zmeniť náš región:
  • Dotazník pre študentov nájdete tu.

  • Dotazník pre verejnosť nájdete tu.

Ďakujeme za Váš čas a ochotu zmeniť náš región.
By |14 december, 2018|
ALUMNI FRI Your text that should be in different languages
Prihláste sa na odber aktuálnych noviniek z Fakulty riadenia a informatiky!