Kontakt

Home/Kontakt

Alumni FRI, občianske združenie

Obchodné meno: ALUMNI FRI
Právna forma: združenie
Sídlo: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
IČO: 42 432 693
DIČ: 2120046544
E-mail: alumnifri@fri.uniza.sk

Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.
Bežný účet č. 4021788528/7500
IBAN: SK92 7500 0000 0040 2178 8528

  

ALUMNI FRI Your text that should be in different languages
Prihláste sa na odber aktuálnych noviniek z Fakulty riadenia a informatiky!