Dokumenty

Home/Dokumenty

Štruktúru a kompetencie orgánov združenia vymedzujú stanovy schválené dňa 15.06.2015 rešpektujúce zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Stanovy občianskeho združenia Alumni FRI nájdete tu. Dňa 18.9. 2017 bol prijatý dodatok k stanovám občianskeho združenia ALUMNI FRI, ktorý nájdete tu.

Darovanie 2% zo zaplatenej dane

Aj v tomto roku sa môžete rozhodnúť darovať 2% asignačnej dane občianskemu združeniu ALUMNI FRI. Našim cieľom je vytvoriť komunitu a spájať absolventov Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. Čím nielenže budujeme spoluprácu medzi absolventmi a fakultou, ale upevňujeme spomienky a vzájomné vzťahy medzi členmi občianskeho združenia.

Prečo by ste nám mali venovať 2% z vašej zaplatenej dane? Čo nám môže prijatý dar uskutočniť?

Táto veľká pomoc vo výške 2% z Vašej zaplatenej dane predstavuje povzbudenie do našej ďalšej činnosti spájania a združovania absolventov a priateľov fakulty. Vytvorenie komunity predstavuje pre nás záväzok poskytovať naším členom informácie o dianí na fakulte, vytvárať priestor pre vzájomnú pomoc, organizovať rôzne spoločné podujatia a iné rovnako významné aktivity, podporujúce spoločné poslanie s našimi členmi.

Ako postupovať pri darovaní 2% zo zaplatenej dane, nájdete tu.

Identifikačné údaje prijímateľa 2% z dane, nájdete tu.

Všetky potrebné dokumenty nájdete tu.

Za ALUMNI FRI si Vám dovoľujeme poďakovať za Váš dar formou 2% odvedenej dane.

Ďakujeme!

ALUMNI FRI Your text that should be in different languages
Prihláste sa na odber aktuálnych noviniek z Fakulty riadenia a informatiky!