Dokumenty

Home/Dokumenty

Štruktúru a kompetencie orgánov združenia vymedzujú stanovy schválené dňa 15.06.2015 rešpektujúce zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Stanovy občianskeho združenia Alumni FRI nájdete tu. Dňa 18.9. 2017 bol prijatý dodatok k stanovám občianskeho združenia ALUMNI FRI, ktorý nájdete tu.

ALUMNI FRI Your text that should be in different languages
Prihláste sa na odber aktuálnych noviniek z Fakulty riadenia a informatiky!